SUNDHARA KANNA

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Singers : Varsha Varma, Meenakshi S Varma
Music & Lyrics : Traditional

Lyrics

സുന്ദരക്കണ്ണാ കണ്ണാ വന്ദിത രൂപാ
നന്ദകുമാരാ നവനിത ചോരാ
പാവന നാമാ കണ്ണാ പാപ വിനാശാ
പാഹി പാഹി കേശവ ശൗരേ
നീലമേഘ ശ്യാമളാ നീരജ നയനാ
നാരായണ രൂപമീ നന്ദകുമാരാ
അച്യുതം കേശവം രാമനാരായണം കൃഷ്ണ
ദാമോദരം വാസുദേവം ഭജേ
ഗോപ വൃന്ദ സേവിതാ ഗോകുല ബാലാ
ഗോപികാ മനോഹരാ രാസ വിലോലാ
അച്യുതം കേശവം രാമനാരായണം കൃഷ്ണ
ദാമോദരം വാസുദേവം ഭജേ
നാരായണ ഹരി ഗോവിന്ദാ ഹരി നാരായണ
ഗോപാലാ നാരായണ ഹരി ഗോവിന്ദാ ജയ
നാരായണ ഗോവിന്ദാ

:
/ :

Queue

Clear