RADHE RADHE

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Singers : Varsha Varma, Meenakshi S Varma
Music & Lyrics : Traditional

Lyrics

രാധേ രാധേ രാധേ രാധേ
രാധേ ഗോവിന്ദാ രാധേ ഗോവിന്ദാ
വൃന്ദാവന ചന്ദ്രാ വൃന്ദാവന ചന്ദ്രാ
അനാഥ നാഥാ ദീന ബന്ധോ രാധേ ഗോവിന്ദ

നന്ദ മുകുന്ദാ നവനിത ചോരാ രാധേ ഗോവിന്ദാ വൃന്ദാവന ചന്ദ്രാ
അനാഥ നാഥാ ദീന ബന്ധോ രാധേ ഗോവിന്ദ

യശോദ ബാലാ യദുകുല തിലകാ രാധേ ഗോവിന്ദാ
വൃന്ദാവന ചന്ദ്രാ അനാഥ നാഥാ ദീന ബന്ധോ രാധേ ഗോവിന്ദ
വേണുവിലോലാ സുന്ദരബാലാ
രാധേ ഗോവിന്ദാ വൃന്ദാവന ചന്ദ്രാ അനാഥ നാഥാ
ദീന ബന്ധോ രാധേ ഗോവിന്ദ

:
/ :

Queue

Clear