Song Category : Film

Pranayamennoru Vakku ( from "Meri Awas Suno" )

  • 30
  • 0
  • 0
  • 7
  • 0
  • 0
  • 0

Singer: Anne Amie
Music: M Jayachandran
Lyrics: B K Harinarayanan

Lyrics

പ്രണയമെന്നൊരു വാക്ക് ...
കരുതുമുള്ളിലൊരാൾക്ക്...
ഒരു വാക്ക്..ഒരു നോക്ക്...
ഒഴുകിടാമതിലേയ്ക്ക്...
ഈ പ്രണയമെന്നൊരു വാക്ക് ..
കരുതുമുള്ളിലൊരാൾക്ക് ...

ഒരു വിരൽ തഴുകലിൻ
തേനല്ല പ്രണയം ..
ഒരു പകൽ കനവുപോൽ
പൊഴിയില്ല പ്രണയം..
ഓരോ നിനവിലും നനുനനെ വന്നൊരീ നിപ്പ്..
ഈ പ്രണയമെന്നൊരു വാക്ക് ..
കരുതുമുള്ളിലൊരാൾക്ക്..

ഒരു കടൽ ദൂരവും ദൂരമല്ല
ഒരു കനൽച്ചുഴിയിലും വാടുകില്ല ...
എന്നും എവിടെയും കൂടെയുണ്ടെന്നൊരുറപ്പ് ..
ഈ പ്രണയമെന്നൊരു വാക്ക് ..
കരുതുമുള്ളിലൊരാൾക്ക്..

:
/ :

Queue

Clear