Song Category : Film

Nanmayulla Naadu (From 'Kallanum Bhagavathiyum')

  • 45
  • 2
  • 0
  • 28
  • 0
  • 2
  • 0

Singer: Vidyadharan Master
Music: Ranjin Raj
Lyrics: Santhosh Varma

Lyrics

നന്മയുള്ള നാട് കള്ളമില്ലാ നാട്
ആ നാടിനന്നുമിന്നും
എന്ത് ഭംഗി എന്തൊരു ഭംഗി

കുംഭക്കളിയുണ്ട്...കണ്യാർകളിയുണ്ട്...

കുംഭക്കളിയുണ്ട്... കണ്യാർ കളിയുണ്ട്...
എങ്ങുമില്ലാച്ചന്തമിന്നും കാത്തു വയ്ക്കണ നാട്
ആ നാടിനന്നുമിന്നും
എന്ത് ഭംഗി എന്തൊരു ഭംഗി

വാളണിഞ്ഞ് ചിലമ്പണിഞ്ഞ് ദേവി വാഴണ
കോവിലുണ്ട്
പള്ളിയുണ്ട് മസ്ജിദുണ്ട് അമ്പലക്കുളങ്ങളുണ്ട് (2)

നെല്ലോലക്കതിരാടി നിക്കണ പുഞ്ചപ്പാടമുണ്ട്
ആ നാടിനന്നുമിന്നും
എന്ത് ഭംഗി എന്തൊരു ഭംഗി

നന്മയുള്ള നാട് കള്ളമില്ലാ നാട്
ആ നാടിനന്നുമിന്നും
എന്ത് ഭംഗി എന്തൊരു ഭംഗി

കുംഭക്കളിയുണ്ട്... കണ്യാർ കളിയുണ്ട്...
എങ്ങുമില്ലാച്ചന്തമിന്നും കാത്തു വയ്ക്കണ നാട്
ആ നാടിനന്നുമിന്നും
എന്ത് ഭംഗി എന്തൊരു ഭംഗി

കരിമ്പന കുട പിടിയ്ക്കണ നീണ്ട നാട്ടു വഴികളുണ്ട്
മഞ്ഞണിഞ്ഞ മലയുമുണ്ട് കൊലുസ് ചാർത്തിയ
പുഴയുമുണ്ട്

തോറ്റം പാട്ടുകൾ പാടി ചുറ്റണ നാട്ടു കാറ്റുമുണ്ട്
ആ നാടിനന്നുമിന്നും
എന്ത് ഭംഗി എന്തൊരു ഭംഗി

നന്മയുള്ള നാട് കള്ളമില്ലാ നാട്
ആ നാടിനന്നുമിന്നും
എന്ത് ഭംഗി എന്തൊരു ഭംഗി

കുംഭക്കളിയുണ്ട്... കണ്യാർ കളിയുണ്ട്...
എങ്ങുമില്ലാച്ചന്തമിന്നും കാത്തു വയ്ക്കണ നാട്
ആ നാടിനന്നുമിന്നും
എന്ത് ഭംഗി എന്തൊരു ഭംഗി

ആ നാടിനന്നുമിന്നും
എന്ത് ഭംഗി എന്തൊരു ഭംഗി

ആ നാടിനന്നുമിന്നും
എന്ത് ഭംഗി എന്തൊരു ഭംഗി

:
/ :

Queue

Clear