Ninakkai-Aadyamai-Iniennum Page 2

SONG PLAY SINGER DURATION BITRATE
26 O Priyane
Chinmayi 05:24 min 320 kbps
27 Arikilillenkilum F
Gayathri 05:05 min 320 kbps
28 Pranaya Vasanthame
Madhu Balakrishanan 06:03 min 320 kbps
29 Priyathamane En
Asha Menon 04:47 min 320 kbps
30 Orikkal Nee Paranju
Umbayee 07:18 min 320 kbps
31 Madhuramo D
Umbayee& Manjari 05:43 min 320 kbps
32 Orkkathirikkan M
Umbayee 04:39 min 320 kbps
33 Iniyum Marikkatha
Umbayee 05:41 min 320 kbps
34 Pennente Chithathil
Umbayee 05:41 min 320 kbps
35 Anuraga Chinthakal
Umbayee 04:46 min 320 kbps
36 Orkkathirikkan F
Manjari 04:39 min 320 kbps
37 Onnum Parayathe
Umbayee 06:58 min 320 kbps
38 Madhuramo M
Umbayee 05:43 min 320 kbps
39 Manassenna
Umbayee 06:31 min 320 kbps
40 Madhuramo F
Manjari 05:43 min 320 kbps
41 Aarodum Kaattathe
Umbayee 06:29 min 320 kbps
42 Oraalinnoraalodu
Umbayee 05:03 min 320 kbps
43 Ormayilundenikinnum M
P.Jayachandran 04:57 min 320 kbps
44 Ellam Madhuram
Sangeetha Sachith 04:01 min 320 kbps
45 Ormayilundenikinnum F
Sangeetha 04:57 min 320 kbps
46 Dukha Swapnanagalude
Sangeetha 04:55 min 320 kbps
East Coast Audio & Visual Entertainments